روابط عمومی

روابط عمومی یکی از اشکال ارتباطات بازاریابی است که به دنبال ایجاد روابط حسنه با ذینفعان سازمان، رسانه ها و عموم جامعه است. سازمان ها، ارگان ها، افراد حقیقی و حقوقی نیاز به بخش روابط عمومی داشته و بهتر است در کلیه فعالیت های خود به این بخش توجه ویژه داشته باشند. مزیت خاص روابط عمومی در آن است که در صورت موفقیت، اعتبار پیام انتقال داده شده به مخاطب از این طریق به مراتب بیشتر از اعتبار پیام های تبلیغاتی است.

امروزه دنیای اطراف ما پر است از تبلیغاتی که به طرق مختلف بر سر راه ما قرار می گیرند اما همین امر منجر به کوتاه شدن آستانه توجه و شکل گرفتن دیدگاهی منفی در میان مردم نسبت به تبلیغات شده است. نسل جدید تبلیغات که امروزه با آن مواجه هستیم و در چند سال آینده نیز شاهد فراگیر شدن هرچه بیشتر آن خواهیم بود تبلیغات دیجیتال در فضای مجازی است اما تبلیغات نسل جدید بعد دیگری نیز دارد که تحت عنوان روابط عمومی مطرح می شود. امروزه بازاریابان از روابط عمومی برای تاثیرگذاری بر نگرش ها و برداشت های گروه های مختلف نسبت به شرکت ها، سازمان های غیرانتفاعی، نام های تجاری، سیاستمداران و به طور کلی افراد مشهور استفاده می نمایند.

اما خدمات این بخش شاید متفاوت از چیزی باشد که تا به امروز شنیده ایم. این خدمات برای کسب محبوبیت و تلاش برای حفظ آن است و ممکن است شامل:

البته لازم به ذکر است که خدمات روابط عمومی نقش انکارناپذیری در مدیریت بحران و پاسخ به شرایط در سریعترین زمان ممکن در فضای مجازی و سپس در روزنامه ها و کنفرانس های خبری دارد، به همین سبب بسیاری از متخصصین این حوزه، بهترین راه برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از فاجعه را در دخالت روابط عمومی می دانند.

روابط عمومی نقش حیاتی در توانایی سازمان ها برای ایجاد و حفظ تصویر مطلوب از خود دارد. به همیت سبب کانون تبلغیات نیلا با کمک تیم متخصصان حوزه روابط عمومی اقدام به ارائه کلیه خدمات PR به مشتریان خود نموده تا از این طریق، با شکل دهی مجدد برند، ضمن افزایش آگاهی مشتریان نسبت به آن برند، ارتباطی اثربخش با مشتریان اصلی برند برقرار کرده و به جایگاهی تثبیت شده در بازار ایران دست یابد.